Waterproof lipstick Long Lasting လဲျဖစ္​ matte type လဲျဖစ္​​ေတာ့ သၾကၤန္​ မွာ ဆိုးၿပီး ကဲလဲအဆင္​​ေျပတယ္​ေနာ္ ခ်စ္ေလးတိူ႔ သၾက္န္မွာေရစိုလည္း လံုးဝမပ်ကကတီပါသားလိုကာလာ္ဘူးေနာ္။ တစ္ၾကိမ္ ဆိုးထားျပီးတာနဲ႔ တစ္ေန႔လံုး ထင္းေနေစမွာျဖစ္ပါတယ္ ႏူတ္ခမ္းနီေလးအသားကလ

Waterproof lipstick

Long Lasting လဲျဖစ္​ matte type လဲျဖစ္​​ေတာ့ သၾကၤန္​ မွာ ဆိုးၿပီး ကဲလဲအဆင္​​ေျပတယ္​ေနာ္ ခ်စ္ေလးတိူ႔
သၾက္န္မွာေရစိုလည္း လံုးဝမပ်ကကတီပါသားလိုကာလာ္ဘူးေနာ္။

တစ္ၾကိမ္ ဆိုးထားျပီးတာနဲ႔ တစ္ေန႔လံုး ထင္းေနေစမွာျဖစ္ပါတယ္ ႏူတ္ခမ္းနီေလးအသားကလဲ အေရာင္ထြက္မွန္ကန္ေစပါတယ္ေနာ္ 👄
waterproof ၿဖစ္တာေၾကာင့္ တေနကုန္ခံၿပီး ဘာစားစား မပ်က္ပါဘူး​ေနာ္​./ Rt-3000
 3 years ago
No Comments