အခ်ိန္ကုန္သက္သာျပီး အသားအရည္ကို လံုးဝမထိခိုက္တ့ဲ ရွားေဇာင္းအေမႊးခြ်တ္ေဆးေလးေနာ္
1ဗူး=22000ks
 2 years ago
No Comments