အစံုထည့္အိတ္ 5000 အက်ႌဗီဒိုထဲေဘာင္းဘီ၊ေျခအိတ္ေလးေတြကိုသီးသန္႔ထည့္လို႔ရသလို ရီမုတ္ကြန္ထရိုး နဲ႔ ဖုန္းေတြကိုလည္း ျမင္သာထင္သာရွိရာမွာခ်ိတ္ၿပီးအသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္ ကိုယ့္အသံုးအေဆာင္တိုလီမိုလီေလးေတြထည့္ထားၿပီး ႐ွာရလဲလြယ္ေတာ့ အေဆာင္ေနသူမ်ားအတြက္လဲ အထူးသင့္ေတာ္ပ

အစံုထည့္အိတ္
5000

အက်ႌဗီဒိုထဲေဘာင္းဘီ၊ေျခအိတ္ေလးေတြကိုသီးသန္႔ထည့္လို႔ရသလို
ရီမုတ္ကြန္ထရိုး နဲ႔ ဖုန္းေတြကိုလည္း ျမင္သာထင္သာရွိရာမွာခ်ိတ္ၿပီးအသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္
ကိုယ့္အသံုးအေဆာင္တိုလီမိုလီေလးေတြထည့္ထားၿပီး ႐ွာရလဲလြယ္ေတာ့ အေဆာင္ေနသူမ်ားအတြက္လဲ အထူးသင့္ေတာ္ပါတယ္​Eps
 3 years ago
No Comments