ပိုးစပန္႔ အနံႀကီး ဝမ္းဆက္ 6500 အသားေအးေအးေလးနဲ႔ အရမ္းဝတ္လို႔ေကာင္းတယ္ mt

ပိုးစပန္႔ အနံႀကီး ဝမ္းဆက္
6500
အသားေအးေအးေလးနဲ႔
အရမ္းဝတ္လို႔ေကာင္းတယ္

mt
 4 years ago
No Comments