အိတ္ထည့္တဲ့အိတ္ေလးေတြပါ မိန္းကေလးတိုင္းတခုေတာ့ရွိထားသင့္ပါတယ္ေနာ္။ မိမိတို႔တန္ဖိုးထားရတဲ့အိတ္ေလးေတြသပ္သပ္ရပ္ရပ္ေလးနဲ႔မပ်က္စီးဖို႔အိတ္ထည့္တဲ့အိတ္ေလးတခုေတာ့ရွိသင့္ပါတယ္ေနာ္။ တခုဝယ္ရင္ အိတ္ ၆လံုးေတာင္ထည့္လို႔ရပါတယ္။
တခု ၃၅၀၀
 3 years ago
No Comments