ရာသီမေရြး သက္ေတာင့္သက္သာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးနဲ႔ စီးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္.(Japan Direct) ျဖစ္လို႔ ပစၥည္းအတြက္စိတ္ခ်ရပါတယ္
 3 years ago
No Comments