99.9%အသစ္အတိုင္း
ျဖဴျဖဴ လွလွေလးေတြ နဲ႔
လိုက္ဖက္လြန္းတဲ့နာရီေလးပါ
တကယ္တန္ပါတယ္
အလဲအထပ္ပဲ လုပ္ခ်င္ပါတယ္ဆိုတဲ့သူေတြအတြက္
အလဲအထပ္လည္း စိတ္ဝင္စားပါေၾကာင္း
နာရီခ်င္းျဖစ္ေစ
တျခားပစၥည္းနွင့္ျဖစ္ေစ
ေစ်းထပ္တူျဖစ္ေစ
အလိုက္ေပး၍ျဖစ္ေစ
အဆင္ေျပလ်ွင္ လဲလွယ္ရန္ စိတ္ဝင္စားပါေၾကာင္း
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
 4 years ago
No Comments