🎋 ခ်စ္ဖူးငံု (ယံုယံုခ်ည္ျဖင့္ ယက္လုပ္သည္)

🎋 ခ်စ္ဖူးငံု (ယံုယံုခ်ည္ျဖင့္ ယက္လုပ္သည္)

👜ကြင္းေစ်း 👉7,000 ks

👜ဝမ္းဆက္ေစ်း 👉9,000 ks

📲09 773189323

🚗အိမ္ေရာက္ေငြ​ေခ်​(ရန္ကုန္ျမို့တြင္း)

🚂နယ္ျမို႔မ်ားေငြ၀င္ပီးကားဂိတ္သို့ပို့ေပးသည္
 4 years ago
No Comments