အိေခ်ာပိုအနံလြန္ 2ကိုက္ခြဲ

အိေခ်ာပိုအနံလြန္၂ကိုက္ခြဲဝမ္းဆက္

price=9500
Ws= 7500( 5စံုေစ်း )

ေငြလႊဲဝင္ျပီး 10ရက္ဆို ပစၥည္းပို႔ေပးပါတယ္

မူဆယ္ ေရႊလီ ၾကယ္ေဂါင္ အိမ္အေရာက္ေငြေခ်ပါ
massager or 09 266333102 သို႔ phဆက္ျပီးမွာယူႏိုင္ပါသည္
 4 years ago
No Comments