​ေထာင္​့ပိတ္​ခါးပတ္​အိတ္​

🛍ေထာင့္ပိတ္ခါးပတ္အိတ္🛍
WS ေစ်း။ 6300 က်ပ္
Item code : LB734
အေရာင္။ နက္၊ ညိဳ၊ ကာကီ
ဆိုဒ္ႀကီး ။ 20 x 8 x 16 cm
Material။ လယ္သာသား
 1 year ago
No Comments