အေရာင္ရင့္ရင့္ေလးေတမွႀကိဳက္တဲ့သဲတို႔တြက္😘
တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးေတမွႀကိဳက္တဲ့မမတို႔တြက္😘
 4 years ago
No Comments