မိတ္ကပ္ဆို ဆြဲလိမ္းရမွာမိန္းကေလးတိုင္းမႀကိဳက္ပုဟုတ္တယ္ဟုတ္👩
လိမ္းလိုက္ရင္ျပာသြားမွာလည္းေၾကာက္
ဆြဲစရာလည္းမလိုၾကည္ၾကည္ေလးနဲ႔လွေနဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ Treechada ႐ွိေနပီေနာ္😍😍😍
 3 years ago
No Comments