ဗူးကက်ိလက္ရင္ Ice cream လိုပဲ 🍦🍦 ( စားခ်င္စရာရီး 😋 )

အနံ့ေလးကလဲသင္းသင္းဆိုေတာ့
ပိုဆိုးပီေပါ့

အျပင္ပန္းပဲက်ိလို႔လွတာဟုပုေနာ္ 😒 လီမ္းလိုက္ရင္လည္း
မ်က္ႏွာေလးကပန္းေရာင္သန္းပီ glow သြားတာ 💛💛

ျပာတာမရွိပဲ တစ္မ်ိဴးထဲလီမ္း႐ုံနဲ႔ၿပီးျပည့္စုံေနတာကသူ႔ရဲ႕အားသာခ်က္ ♦️♦️♦️
 1 year ago
No Comments