ဆြယ္တာ ဒီဇိုင္းသစ္

ဆြယ္တာ ဒီဇိုင္းသစ္
Colour - 4
free size
Rt - 6000 ks
Ws - 4400 ks (5)
တစ္စည္းမာ ၃ေရာင္အနည္းဆုံးပါမယ္ေနာ္
😍
Tianna WS
 3 years ago
No Comments
မ ဖက်ရှင်

Very Smart & Long Coat

ကျပ် 19,000

Blue long dress

ကျပ် 13,000

Crop top

ကျပ် 8,500

LV အိတ်

ကျပ် 8,500