ပန္းပြင္​့ပုံ၀မ္​းဆက္​
​ေရာင္​း​ေစ်း ၉၅၀၀က်ပ္
Free size 135ထိရ
YGN CASH ON DELI
ပစၥည္းအသင့္ရွိပီးသားမို႔ မွာပီးတစ္ပတ္တြင္းပို႔ေပးပါတယ္
က်န္ၿမိဳ႕မ်ားေငြလႊဲဝင္ပီးတစ္ပတ္တြင္းပို႔ေပးပါတယ္
 6 years ago
No Comments