ငွက္သိုက္ 3 မ် ဳ ိးပါ One set ​

1.Day cream
2.Night cream
3.BB cream

ပစၥည္း အရမ္းးသန္႔...Quality အရမ္းးေကာင္း
အနံ႔ေလးက သင္းသင္းေမႊးေမႊးေလး​ေနာ္​... 🌿
 4 years ago
No Comments