ကာလာအဆုံရိွပါတယ္

09267832409 wave money or kbz

ေငြပို႔ပီးရင္

Davide ကိုယ္တခါတည္းအပ္ပီး ပို႔ခ

Davide09761410027

Freeျဖင့္လိပ္စာအတိုင္းပို႔ေပးပါတယ္

နယ္ေဝးကကားဂိတ္ကတဆင့္ပို႔ေပးပါတယ္
 1 year ago
No Comments