ကြန္​မန္​ဒို လည္​ဝိုင္​း

ကြန္​မန္​ဒို လည္​ဝိုင္​း
Price 4000ks
Size XL.XXL

09 - 689799638 ( viber )

Order မွာယူလိုပါက
အမည္‌
လိပ္‌စာ
ဖုန္‌းနံပါတ္‌
မိမိမွာယူလို‌ေသာ ပစၥည္‌းနွင္‌့တကြ အေရအတြက္‌ကို‌ CB မွတဆင္‌့ ‌ေပးပို႔မွာယူ‌ေပးပါရွင္။
reply ‌ေနာက္‌က်ပါက ဖုန္‌း နဲ႔ ဆက္သြယ္မွာယူပါကပိုျမန္နိုင္‌ပါတယ္။

ပစၥည္းမ်ားကို instock ထားျပီးေရာင္းခ်ေပးတဲ႔အတြက္ မွာယူျပီး ပစၥည္းမ်ားကို 3ရက္ အတြင္း ပို႔ေဆာင္ေပးပါတယ္။
ရန္ကုန္ မႏၲေလး ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားသို႔ အိမ္အေရာက္ပို႔ ဝန္ေဆာင္မႈရွိျပီး ျမိဳ႕နယ္အလိုက္ေတာ့ ပို႔ခ ေပးရပါတယ္ရွင္။
နယ္ျမိဳ႕မ်ားသို႔ ေငြလႊဲေရာက္ျပီး ေနာက္ေန႔ ကားဂိတ္မွ ပစၥည္းတင္ပို႔ေပးပါတယ္ရွင္။
ကားတန္ဆာခကို ဝယ္သူဘက္မွ က်ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္ရွင္။
 1 year ago
No Comments