ေစာင္ပုခက္ေလးပါ ေပါင္ခ်ိန္ ၁၈၀ ထိခံႏိုင္ပါတယ္ေနာ္
တိုပ္ခန္းသမားေတြပိုအဆင္ေျပပါတယ္။
တခု 30000
ေစာင္ပုခက္ယူရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းပို႔ခ free အျပင္ အႏုျမဴလိပ္ျပာအႀကီးေလးပါလက္ေဆာင္ထည့္ေပးမယ္ေနာ္။
 4 years ago
No Comments