ခ်စ္သူမ်ားေန႔ မွာကုိယ့္ခ်စ္သူေလးကုိလက္ေဆာင္ေပးရေအာင္

LOVE အခ်စ္ဆိုတာ

L is for the way you look at me (အျမဲေစာင့္ေရွာက္ၾကည့္ရွဳေနမယ္။)
O is for the only one I see (တဦးတည္းမူပိုင္ၾကည့္ေန ျမင္ေနခ်င္တယ္။)
V is very, very extraordinary (အင္မတန္ထူးျခားဆန္းၾကယ္ပါတယ္။)
E is even more than anyone that you adore (အျခားယံုၾကည္ကိုးကြယ္ျခင္းေတြထက္ သာလြန္ပါတယ္။)

လက္ေဆာင္ပဲေပးေပး
စားပြဲေပၚပဲ အလွထားထား
ကားဒက္ရွ္ေပၚမွာ ကပ္ကပ္
အေရာင္းေကာင္တာမွာပဲ တင္တင္
ဓါတ္ပံုေရွ႕မွာပဲ ကပ္ထားထား
စကားလံုးေပါင္းမ်ားစြာ အဓိပၸါယ္ေပါင္းမ်ားစြာကို
ရည္ညႊန္းေဖာ္ေဆာင္တဲ့ အရုပ္ေလးေတြပါ။

အခ်စ္သေကၤတအကၡရာ L O V E ၄ရုပ္တစ္စံု
၇၅၀၀က်ပ္

၄ရုပ္ေပါင္းမွ ျပည့္စံုတာမို႔ တစ္ရုပ္ခ်င္း ခြဲမေရာင္းပါ။
 3 years ago
No Comments