ခေလးေလးေတြအိပ္တဲခါ save ျဖစ္တာေပါ့

❣အိပ္ယာခင္း ေမြ႕ယာset️❣️

ေစ်းႏွုန္း-၁၇၀၀၀က်ပ္
Size -အလ်ား၃ေပ-အနံ၂ေပ၆လက္မ-အျမင့္၂ေပ၈လက္မ

မူႀကိဳတက္ေနတဲ့ သားသားမီးမီးေလးတို့အတြက္
သင့္ေတာ္တဲ့ အိပ္ယာsetေလးပါ။ေမြးစလသားအရြယ္မွ ၃ႏွစ္အထိအသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္
 1 year ago
No Comments