ေလဆာ ပစၥတို​ေသနတ္​မီးျခစ္​
တစ္​လက္​ ၇၅၀၀က်ပ္​

#LaserPistolGunLighter
 1 year ago
No Comments