ကစားကန္

ေစ်းႏူန္း ၉၅၀၀ က်ပ္ ေဘာလုံးမပါ

အလ်ား ၄ေပ အနံ၂ေပ အျမင့္၂ေပခြဲ ျဖစ္ၿပီး ေခါက္သိမ္းရလြယ္ကူတဲ့ကစားကန္ေလးပါေနာ္

ေဘာလုံးပစ္ထည့္ဖုိ႔ ျခင္းေလးပါတဲ့အတြက္သားသားမီးမီးတုိ႔အၾကဳိက္ေတြ႕မွာအေသခ်ာပါဘဲ

ဒီဇုိင္းေလးေတလည္းအရမ္းလွလုိ႔ စိတ္ၾကဳိက္ေ႐ြးခ်ယ္ဝယ္ယူႏုိင္ပါတယ္

ေဘာလုံး ၁၀၀ပါတထုတ္ ၈၅၀၀က်ပ္
 3 years ago
No Comments