ဆုိငိကယ္ထိန္းကေလးသုိင္းၾကဳိး

❣️ဆိုင္ကယ္ထိန္း❣️

ေစ်းႏွုန္း -၁၃၀၀၀က်ပ္

သားသားမီးမီးတို့ ဆိုင္ကယ္နဲ႔သြားတဲ့အခါ စိတ္ခ်လက္ခ်ခါးမွာပတ္ၿပီး ေခၚသြားနိုင္မယ့္ ဆိုင္ကယ္ထိန္းေလးျဖစ္ပါတယ္
 1 year ago
No Comments