ကုိကုိတုိ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔တြက္

ကုိကုိတုိ႔ေရ ခင္ဗ်ားတုိ႔တြက္ ေဂၚေစမရ့္
ဟန္းခ်ိန္းနဲ႔ နာရီေကာ ေနာ္
Dubai made စစ္စစ္
ေစ်းကလည္း အရမ္းႀကီးမေနဘူးဆုိေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔အၾကဳိက္ေပါ့
 3 years ago
No Comments