အိပ္ယာခင္း set

❣အိပ္ယာခင္း ေမြ႕ယာset️❣️

ေစ်းႏွုန္း-၁၇၅၀၀က်ပ္
Size -အလ်ား၃ေပ-အနံ၂ေပ၆လက္မ-အျမင့္၂ေပ၈လက္မ

မူႀကိဳတက္ေနတဲ့ သားသားမီးမီးေလးတို့အတြက္
သင့္ေတာ္တဲ့ အိပ္ယာsetေလးပါ။ေမြးစလသားအရြယ္မွ ၃ႏွစ္အထိအသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္
 2 years ago
No Comments