သားသားမီးမီးေလးေတြ ပ်င္းေနၿပီလား အိမ္ေဆာက္တန္းေဆာ့လို႔ရတဲ့ တဲအိမ္ေဘာလံုးကန္ေလးေတြ အစံုရွိပါတယ္ေနာ္
အိမ္ျခံ 28000
ေဘာလုံး 5.5 cm ၁၀၀လုံး တထုပ္ ၈၅၀၀
 3 years ago
No Comments