ငါးေမြးဝါသနာပါတဲ့

ငါးကန္ ေရတံခြန္ အလွဆင္ေရပန္႔
တစ္ခု ၉၅၀၀က်ပ္

ငါးကန္ထဲကေရေတြ အျမဲတမ္း စီးဆင္းလည္ပတ္ေနေစဖို႔
ငါးကန္ ေရလွယ္တဲ့အခါ ေရကို အျမန္စုပ္ထုတ္ဖို႔
ေရတံခြန္ငယ္ကို ထက္ေအာက္ေရ အျမဲလည္ပတ္ေနေစဖို႔
အိမ္တြင္း စာပြဲတင္ ေရပန္းငယ္ေလးျပဳလုပ္ဖို႔
အတန္အသင့္ စားပြဲတင္ေရပန္႔ေမာ္တာေလးပါ။

ငါးကန္/ ေရတံခြန္မွာ
ေရထဲျမွဳပ္ထားျပီး ပလပ္ေပါက္ထိုးလိုက္ရံုပါပဲ။

ေရျပင္းအား အနညး္/အမ်ားကိုလည္း ခ်ိန္ညွိနိုင္ပါေသးတယ္။

ပိုက္တြဲထားရင္ အျမင့္၃ေပထိ ေရတြန္းတင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

၁နာရီမွာ ၁၆၀လီတာအထိ စုပ္တင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

Product description
Description:
100% Brand New and High quality
The power-saving, reliability and ultra-quiet design to provide years of service
AC powered electric submersible water pump, quiet operation.
The small size makes the pump easy to clean and hide. Completely submersible pump. Extremely quiet operation.
Saving Power and durable. Safety and corrosion preventive
Suitable for fresh-water, salt-water

Specifications:
Voltage: 220V
Power: 2.5W
Flow Rate: 160L/H
Product Color: Black
Plug Type: EU plug
Material: Plastic
Water Outlet: 4.5mm
 3 years ago
No Comments