ေရျဖန္းၾကမ္းတုိက္တံ

ေရျဖန္းၾကမ္းတိုက္
Price=11500

ေရျဖန္းၾကမ္းတိုက္ Healthy Spray mop ေလးပါ႐ွင္။
မည့္သည့္ ၾကမ္းခင္း အမ်ိဳးစား ျဖစ္ျဖစ္အခ်ိန္မကုန္ လူမပန္းပဲ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

ေရျဖန္း ၾကမ္းတိုက္ေလး ရဲ႕ အားသာခ်က္မ်ားကေတာ့
- ခိုင္ခန္႔က်စ္လ်စ္မႈ ရွိၿပီး ၾကာရွည္အသံုးျပဳရန္အဆင္
ေျပျခင္း
- ၾကမ္းတိုက္ sheet ေလးရဲ စြမ္းအင္ျဖင့္ ၾကမ္းျပင္ေပၚရွိ ေဂ်းမ်ား အားလံုး ကို အခ်ိန္တိုတြင္း ရာႏုႏ္ုးျပည့္ သန္႔စင္ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ျခင္း
- ၾကမ္းတိုက္ အပတ္ေလးကို အလြယ္တကူျဖဳတ္ယူ၍ ေလွ်ာ္ဖြတ္ အေျခာက္ခံႏိုင္ျခင္း
- ခါးမနာ ဒူးမပြန္း လက္ဆပ္ျပာမစားပဲ style က်က် သန္႔ရွင္း ေရးျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း

အိမ္႐ွင္မ မ်ားအတြက္ အလြန္အသံုးဝင္တဲ့ ေရျဖန္းၾကမ္း
တိုက္ ေလးပါေနာ္။
 11 months ago
No Comments