အဝတ္ဗီ႐ုိ ရပါၿပီ

အဝတ္ဘီဒို ျပန္ရပါၿပီရွင့္
price=15500

ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ
မိုးကာအထူသားနွင့္ ျပဳလုပ္ထားျပီး
3D ဘီဒို
အလ် ား၃ေပ
အနံ၁ေပ
အျမင့္ ၆ ေပရွိေသာ
ဇစ္ဆဲြ ဘီဒို ေလးပါေနာ္

🤗အေျပာင္းအေရြ႕သမားမ်ား အတြက္လည္း
သိမ္းရတာ ေပါ့ပါးျပီး ေနရာလည္း မယူ
လွပသပ္ရပ္ပါတယ္

💁ေစ်းႏူန္းလည္း သက္သာပီး အဝတ္ေတြလည္း
မ်ားမ်ားဆံ့တယ္ အသားလည္းေကာင္းပီး
အလြယ္တကူ ေျပာင္းေရြႊ႕ရ လြယ္တ့ဲ
အဝတ္ဘီ႐ို အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္

ကိုယ္ေတာ့အာ့ေလးေတြဝယ္သံုးတာ တအားတန္ပဲေနာ္
 11 months ago
No Comments
အခြား

Computer Desk

ကျပ် 105,000

Hello kitty ​

ကျပ် 4,000

shoe

ကျပ် 10,600

2ထပ္​ creampuff

ကျပ် 3,800

အဝတ္ဗီ႐ို

ကျပ် 6,500