သားေရႀကိဳးထံုး

အကုန္ျမန္တဲ့ သားေရႀကိဳးထံုးေတြထပ္ေရာက္ပါၿပီ႐ွင့္။
တစ္ထံုး=8000ks(ကိုက္ေရရာေက်ာ္ပါ)
Ph-09976527841
*Deli ျဖင့္ပို႔သည္။နယ္မ်ားေငြႀကိဳလြဲစနစ္ပါ။
 1 year ago
No Comments