တက္တူးဖ်က္မိတ္ကပ္

09798131477
09966402113
09966412766 သို႔ဆက္သြယ္မွာယူႏိုင္ပါတယ္
Quality A ုျဖစ္လို႔စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္

#တက္တူးဖ်က္မိတ္ကပ္
 6 years ago
No Comments
မ ဖက်ရှင်

White Blouse

ကျပ် 1,000

Mikey t shirt

ကျပ် 2,500

Jeans Pant

ကျပ် 12,000

ဇာဂါ၀န္​

ကျပ် 12,000

Hoodie😍

ကျပ် 8,500