ကားေရေဆးမလား အပင္ေတြေရေလာင္းမလား

Magic hose ေရပိုက္
ေပ ၁၀၀ - 9800 ks

ပန္းပင္ေလးေတြေရေလာင္းမလား
ကားေရေဆးမလား ဆိုင္ကယ္ေရေဆးမလား

ၿခံသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ျခင္း စသည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ အလြန္အသုံးဝင္ေသာ ေရပိုက္ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။

ေရဝင္မွသာ ပိုက္ရွည္ထြက္လာၿပီး ျပန္သိမ္းသည့္အခါ ၃ဆအထိ အလိုအေလ်ာက္ က်ဳံ႕သြားသျဖင့္ ေနရာစားလည္း သက္သာ၊ သိမ္းဆည္းရလည္းလြယ္ကူၿပီး အေလးခ်ိန္လည္း ေပါ့ပါးေသာေၾကာင့္ ခရီးေဆာင္ အျဖစ္ပင္ သယ္သြား နိုင္ပါေသးသည္။

-အေလးခ်ိန္ ၅တန္ေလာက္အထိ အဖိခံနိုင္တဲ့အတြက္ပိုက္က်ိဳးျခင္း / ပိုက္ကြဲျခင္း / ပိုက္လိမ္သြားျခင္းမ်ိဳး လုံးဝမရွိပါ။

Magic ေရပိုက္ေလးဟာ ေပါ့ပါးတာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြေရာကေလးမ်ားပါအသုံးျပဳနိုင္ပီး လိုရာကိုအလြယ္တကူ သယ္ယူ သိမ္းဆည္းလို့ရပါတယ္

၂၀၀၀လီတာေရတိုင္ကီကိုအျမင့္မွသြယ္တန္း၍ ေသာ္၎၊
၅မူးအားရွိေသာေရေမာ္တာတြန္းအားျဖင့္ ေသာ္၎
ေရပိုက္အရွည္ ဆံ့ထြက္နိုင္ၿပီး
ဖိအားတြန္းအားေပ်ာ့ပါကပိုက္ရွည္ထြက္အားေရပန္းအားနည္းပါလိမ့္မည္။

ဘုံဘိုင္ေခါင္းတြင္ လြယ္ကူစြာ တပ္စြပ္နိုင္ေသာ Free Size ပိုက္စြပ္ပါရွိကာ ကၽြတ္ထြက္မသြားေစရန္ တင္းက်ပ္ ထားနိုင္ေသာ Lock လည္း ပါရွိပါသည္။

ေရဝင္မွရွည္ထြက္လာၿပီး ေရျပန္ထုတ္လိုက္ရင္ျပန္က်ဳံ႕နိုင္တဲ့ Magic Hose ေရပိုက္ ေရပိုက္ေခါင္းတစ္ခုထဲနဲ႔ေရပန္းပံစံ၇ မ်ိဴးထိအသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္

ထိပ္မွ ေရပန္းေခါင္း ကိုလည္း အျပင္း/အေပ်ာ့ လိုသလို ခ်ိန္ညႇိနိုင္ၿပီး ေရထြက္သည့္ပုံစံ Flat. Center. Cone. Full. Mist. Jet. Shower ဟူ၍ ၇မ်ိဳး ေရြးခ်ယ္ ပက္ျဖန္းနိုင္ပါသည္။
 3 years ago
No Comments