၂ေယာက္အိပ္ ေခါင္းအုံးစြပ္ အခင္း ေစာင္စြပ္

၂ေယာက္အိပ္ ခ်ည္သား
(၆ေပ ၆ေပခြဲဆိုဒ္)
Price - 14500 ks

- ေခါင္းအံုးစြပ္ ၂ခု
- အိပ္ရာခင္း ၁ခု
- ေစာင္ထည့္ၿပီး ျခံဳလို႔ရတဲ့ ေစာင္အစြပ္အႀကီး ၁ခု
ပါပါတယ္။ ႀကိဳက္က်လြန္းလိူ႔ ထပ္မွာထားေပးတာပါေနာ္။
 3 years ago
No Comments