ကားကုိယ္တုိင္ေမာင္းေနတဲ့ကုိကုိ မမတုိ႔ေရ

21ရာစုမွာ။သိန္းရာခ်ီတန္ကားေတြစီးၿပီး ကားဘီး ေလ ေလ်ာ့တဲ့အခါ ေလထိုးဆိုင္ ရွာေနရတုန္းဘဲလား။ဒီအခက္အခဲေတြကိုေျဖရွင္းေပးဖို႔ကားဘီးေလထိုးစက္ေလးေတြရၿပီေနာ္။30psi ကို 5 မိနစ္အတြင္းေလထိုးေပးနိုင္ၿပီး260psiအထိေလထိုးေပးနိုင္ေသာ ကားဘီးေလ ထိုးစက္ေလးေတြရၿပီေနာ္။ေစ်းနႈန္းကလည္းမ မ်ားဘူးေနာ္။တစ္ခုကို မွာ 16500 ထဲပါ။16500 ဘဲေပးရေပ မဲ့ qualityနဲ႔ အသံုးဝင္မႈ ကေတာ့(ရွယ္ဘဲ)။( 10 လံုး ဝယ္ရင္ ေမတၲာလက္ေဆာင္ 1 လံုးအပိုေပးအံုးမယ္ေနာ္)
 2 years ago
No Comments