ဟြန္ဒါ စကုိးဖီး

Honda Scoopyi မဲလံုး 2014.8လ
မန္းလိုင္စင္ 65/W သက္တန္း 2022ထိ
ဘီးေကာင္းဘီးသန္႔ /ဘက္မွန္ႏွစ္ေခ်ာင္းလက္တင္စီးေလးပါ။ ေစ်းတန္တန္ေလး နဲ႔ေရာင္းေပးမယ္ေနာ္။
စိတ္ဝင္းစားတယ္ဆုိ ဖုန္းဆက္ေပးပါ ခင္ဗ်ား😁😁
Ph 09.798900902
 2 years ago
No Comments
ကား၊ ဆိုင်ကယ်

ဆိုင္ကယ္

သိန်း 160,000

Yamaha

ကျပ် 12

YANAHA R15

သိန်း 27

Honda CBF 150cc

ကျပ် 750,000