ဝက္ဝံေခါင္းျခင္ဖမ္းစက္

စြမ္းရည္ျမင့္ ၀က္ဝံ ေခါင္း
ျခင္ဖမ္းစက္ ေလးေတြပါ မိုးရာသီမွာျခင္ကိုက္မခံရေအာင္
ျမန္ျမန္ေလးဝယ္ယူအားေပးၾကပါေနာ္
7500ksပါ
 11 months ago
No Comments