က်ားေကာ မေကာ လြယ္လို႔ရတဲ့ ေက်ာပိုးသန္႔သန္ေလး
၁၆၅၀၀က်ပ္

ပစၥည္းအသင့္႐ွိ Instock

အိတ္အလ်ား-29 cm
အိတ္အျမင့္-44 cm
အိတ္အက်ယ္-12 cm
အိတ္အသား-ခ်ည္ဂ်င္းသား

နယ္မွ မွာယူသူမ်ား ကို ေငြလႊဲဝင္ၿပီး ၅ ရက္အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ကားဂိတ္ or စာတိုက္ အပ္ေပးပါတယ္႐ွင့္
 3 years ago
No Comments