အ႐ုပ္ေမႊးပြအိတ္

အ႐ုပ္ေမႊးပြအိတ္
Price - 5000 ks
စြန္း ခ်စ္ဖိူ႔ေကာင္း 😃
အေရာင္ 19 ေရာင္ေတာင္ပါတယ္ေနာ္ ခ်စ္ေလးတို႔
PH:09451303110
👏👏👏👏👏👏
Deli နဲ႔ မွာယူလိုသူေတြအတြက္ ရန္ကုန္ အိမ္အေရာက္ေငြေခ်ပါ႐ွင္။
ပို႔ခ ကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေပးရပါတယ္႐ွင္။
 3 years ago
No Comments