သစ္သားတာလီ ပုတီးစိတ္ ေတြေရာက္ၿပီေနာ္
Price 5000ks

စိတ္ၿငိမ္ဖို့အတြက္ ပုတီးေလးပဲစိတ္စိတ္ တရားေလးပဲမွတ္မွတ္ ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ပစၥည္းေလးပါ

လူႀကီးေတြကိုလက္ေဆာင္ေပးလည္းအဆင္ေျပတယ္ေနာ္
 2 years ago
No Comments