အမ်ိဳးသမီးဝတ္အေျခခံ ပါတ္တန္ စာအုပ္

အမ်ိဳးသမီးဝတ္အေျခခံ က်တဲ့
လက္မနည္း ပါတ္တန္ စာအုပ္ကို
လယ္ဗယ္(၁) ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္အထူးေကာင္းမြန္တဲ့
စာအုပ္တစ္အုပ္ပါ အက်ႌ အေျခခံ ႏွင့္ ရင္ေစ့ ရင္ဖံုး ေနာက္ဇစ္ ဆင့္ပြားပံု ႐ိုး႐ိုးထမီ ေအေထာင့္ ပါတ္လည္ေထာင့္ ဖိထမီ ေလးလႊာ သံုးလႊာ ခ်ိတ္ထမီ ပါတ္ထမီ စသည့္ စာေတြ႕က်က် ထည့္သြင္းပံုေဖာ္ထားလို႔အလြန္သင့္ေလ်ာ္တဲ့စာအုတ္တစ္အုပ္ပါ
 2 years ago
MohMoh 2 years ago
မွာယူလိုပါက ေဖ့ဘုတ္မွ ဒီဇိုင္နာ မို႔မို႔ ေပ့ မွာမွာယူလို႔ရသလို ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉၂၅၅၇၆၄၀၉၉ သို႔ ဆက္သြယ္မွာယူႏိုင္ပါတယ္ရွင့္