တစ္ခုတည္းနဲ႔ ဆံပင္ကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္လို႔စၿပီေနာ္
ေကာက္ မလား ၊ ေျဖာင့္ မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အေခ် ရုပ္လို အေၾကေကာက္မလား? 😉

Price 8500 ks

09966412766
09966402113
09798131477 သို႔ဆက္သြယ္မွာယူႏိုင္ပါတယ္

ရန္ကုန္တြင္း Home Delivery ရွိပါတယ္
က်န္ၿမိဳ႕မ်ားမွာ ေငြလႊဲရတာနဲ႔ ကားဂိတ္ကေနပစၥည္း ပို႔ေပးပါတယ္
 5 years ago
No Comments