ပစ္မလြဲေလဆာေလးဂြ လက္အိတ္ ေသတၲာ အားသြင္းခ်ာဂ်င္ ေဘာစိ အကုန္ပါမယ္။100000ks.
 3 years ago
No Comments