💥ဦးထုတ္တလုံးဝယ္ ပုံစံမ်ိဴးစုံနဲ႔ေရရွည္ သုံးလို႔ရတယ္
❣️မ်က္ႏွာကာဦးထုတ္
မ်က္ႏွာကာတဲ့ ပလပ္စတစ္ကလည္း ျဖဳတ္တပ္ လုပ္လို႔ရပါတယ္ ျပန္ေဆးျပန္သုံးလို႔ရေတာ့ တခါဝယ္ထားၿပီးခဏခဏျပန္သုံးလို႔ရတယ္
အျပင္ခဏထြက္ခ်ိန္ အကာအကြယ္ရေအာင္ သုံးလို႔ရတာ တင္မကဖူး
ဆိုင္ကယ္စီး ေနပူထဲသြားရတဲ့ သူမ်ားလည္း အသုံးတည့္ပါတယ္ေနာ္
မိုးကာသားမို႔လို မိုးတြင္းေဆာင္းလို႔အဆင္ေျပတယ္
ေစ်းႏႈန္း ၁၁၅၀၀
ဆိုဒ္ အေသးအႀကီး ၂မ်ိဴးရွိပါတယ္
 3 years ago
No Comments