သားသားမီးမီးတုိ႔ တြက္fire festival present

သားသားမီးမီးတို့ဒီနွစ္သီတင္းက်ြတ္အိမ္ထဲကအျပင္မထြက္ရလို့စိတ္မညစ္န့ဲေနာ္အိမ္မွာဘဲမီးလင္းေလးေတြအစုံဝယ္ပီး family သီတင္းက်ြတ္ festival ေလးက်င္းပျကရေအာင္ေနာ္ ဒါေလးေတြအကုန္ရွ္ိပါတယ္ေနာ္
 2 years ago
No Comments