၁ကြက္ _ သိန္း ၆၀
႐ြာကေန ၿမိဳ႕ထိကုိ လမ္းေလွ်ာက္သြားရင္ ၁၀မိနစ္ၾကာပါတယ္
ကားနဲ႔ဆို ၅မိနစ္ပဲ ၾကာပါတယ္
အကြက္အကြင္းေကာင္း၊ သာ သာ ယာ ယာ ေအး ေအး ခ်မ္း ခ်မ္း နဲ႔ ေန လုိ႔ ေကာင္း၊ မီး လည္းရ၊ ေရ သြယ္ ရန္ အဆင္ေျပ အိမ္ေဆာက္ ရန္ အသင့္
စာခ် ဳ ပ္အမ်ိ ဳ းအစား ႐ြာေျမအမ်ိ ဳ းအစား ၀ယ္ၿပီး ျပသနာ ျဖစ္မွာ စိတ္ပူစရာ မလုိပါ။
ဆက္ သြယ္ ရန္_ 0973104648, 09456672688
 7 months ago
No Comments