မတပ် Gucci နီ၊ညို၊မဲ၊ပြာ ရောင်စုံ

အလဲအလှယ်မရပါ
ကွာလတီကောင်းပါသည်
အပွန်းအစင်းအကျိုးပဲ့ လုံးဝမပါ
ပစ္စည်းမှာပါက မှာပြီးနောက်တစ်ရက်အတွင်းပို့ပေးမည်

 2 years ago
No Comments