ေဖေဖေမေမတုိ႔ေရ အိမ္တြင္းဝယ္helloလုိက္

❣️ 263-ႏွစ္ဆင့္ ပုခက္ ❣️

ေစ်းႏွုန္း - ၄၂၀၀၀က်ပ္

လက္သိပ္ႀကိဳက္ပါတယ္ဆိုတဲ့ ေဘဘီေလးေတြ
ညင္ညင္သာသာနဲ႔ အိပ္စက္အနားယူနိုင္ဖို့အတြက္
ပုခက္ေလးပါ။

ေဘဘီေလးတို့ေမြးခါစအရြယ္မွ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အထိ
အသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္ေနာ္
 2 years ago
No Comments