ဆုိင္ကယ္ေမာင္း တပ္တပ္ကားေမာင္းတပ္တပ္ အုိစေက

Night View Glasses
ညသံုးမ်က္မွန္

ညဘက္ ကားေမာင္းရင္ တဖက္လမ္းေၾကာက မီးႀကီးထိုးတဲ့ဒဏ္ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

မိုးသည္းခ်ိန္ ႏွင္းက်ခ်ိန္ ျမင္ကြင္းကို ႐ွင္းလင္းေစပါတယ္။

Anti-UV 400 (ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မႈစံႏႈန္း၄၀၀) အျပည့္အဝပါ႐ွိပါတယ္။

Polarized ပါ႐ွိၿပီး ၾကာ႐ွည္တပ္ထားလည္း မ်က္စိကိုေအးျမေစပါတယ္။

မ်က္ႏွာအေနအထားအားလံုးနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ကိုင္း
ေပါ့ပါး ၾကာ႐ွည္ခံ တိုင္ေတနီယံအရည္အုပ္
ေဘာင္ေပ်ာက္ စတိုင္ မ်က္မွန္ဒီဇိုင္း
နားမနာ ႏွာ႐ိုးမနာေစတဲ့ ခုခံစနစ္မ်ား

တစ္လက္ ၁၅၅၀၀က်ပ္
တန္ေဆာင္တုိင္ေလ်ွာ့ေစ်း ၂၀%
 2 years ago
No Comments