ကြမ္းစားတက္တဲ့ ကုိကုိတုိ႔ေရ

Baking Soda Toothpaste

လူမ်ားၾကားထဲ လြတ္လိုက္စြာရယ္နိုင္မယ္ေနာ္😁
ကြမ္းဂ်ိဳး ေရဂ်ိဳး သြားဝါေနတာေတြ
ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုျဖဴေဖြးသန္႔စင္သြားေစမယ့္
Baking Soda Toothpaste

Price - 3500ks

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမရွိပါေနာ္😍
အျပာဘူးက BlueBerryအနံပါေနာ္

သြားေဆးခန္းသြားၿပီး ဂြမ္းဂ်ိဳးျခစ္ရတာေတြ
ေရဂ်ိဳးေၾကာင့္ သြားဂ်ိဳးသည္ေနတာေတြ
သြားဝါေနသူေတြ ခံတြင္းနံ့ဆိုးသူေတြအတြက္
သြားကို ျဖဴ စင္သန္႔ရွင္းသြားေစတဲ့
Baking Soda Toothpasteကို
အိမ္မွာတစ္ဘူးေလာက္ဝယ္ၿပီး ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္ေနာ္🥰
 2 years ago
No Comments